tirsdag 30. desember 2014

RIP Nala 30.12.14

Nala kom til oss for et år siden, hun ble ca 8-9 år.
Hun startet livet på en pelsfarm hvor moren gnagde av halen hennes, så vi kalte henne "vår lille grevlingen" fordi hun så ut som en. hun hadde dårlige tenner så lenge vi hadde henne og en dag da jeg ga henne kveldsmat, så skreik hun, jeg gikk gjennom hun fra topp til tå og fant ut at tennene på hele venstre side var knekt innover og det kom også en "akutt infeksjon" som ga forferdelig smerter.
Dagen etter dro vi til Dyrlegen og lot henne sove, fordi hun var såpass gammel og mest sannsynlig hadde dødd av narkosen visst vi skulle fikse det.
Her er bilder fra hennes siste dag, vi gikk tur i snøen <3
 
ON ENGLISH :
 
Nala came to us a year ago , she was about 8-9 years. She started life on a fur farm where her mother gnawed off her tail , so we called her " our little badger " because she looked like one. she had bad teeth as long as we had her and one day when I gave her supper, so she screamed , I went through her ​​from head to toe and found out that the teeth on the whole left side was broken inward and it also came a " acute infection " who gave terrible pain . The following day we went to vet and let her sleep because she was so old and had most likely died of anesthetic known we would fix it.
Here are pictures from her last day, we went for a walk in the snow <3
 

 

Ingen kommentarer: